Cognitieve gedragstherapie

Cognitieve gedragstherapie (C.G.T.) wordt tegenwoordig veel toegepast. Het is goed onderzocht en werkzaam bij veel verschillende psychische problemen. Het uitgangspunt is dat irrationele gedachten (cognities) een rol spelen bij veel negatieve gevoelens en ongewenst gedrag. De therapie richt zich onder meer op het opsporen en onderzoeken van deze gedachten en op het oefenen van gewenst gedrag. Het is een therapievorm die van u actieve medewerking vraagt in de vorm van huiswerkopdrachten die u tussen de therapiesessies maakt. Voor meer informatie zie www.vgct.nl.