Vergoeding en kosten

Kosten

Het tarief van een consult is afhankelijk van het soort consult (diagnostiek of behandeling), hoe complex de zorg is en de duur van het contact. Ik hanteer de tarieven die vastgesteld zijn door de NZA.

Deze tarieven zijn inclusief indirecte tijd (alle administratieve tijd zoals rapportages, huisartsbrieven, verwijzingen). Diagnostische sessies vinden plaats in het begin van een nieuwe behandeling: telefonische screening (45 min), 2 intakegesprekken (60 min) en een adviesgesprek 60 min. Evaluatiemomenten gedurende de behandeling worden gezien als diagnostiek-consulten.

Voor de behandeling van gezondheidsklachten die niet (meer) onder de verzekerde zorg vallen, geldt dat je deze behandeling zelf moet betalen. Ook hierbij hanteer ik het NZA tarief.
Indien je de zorg wilt declareren bij de zorgverzekeraar is er altijd sprake van een wettelijk eigen risico. In 2023 is dit €385. Wanneer het traject doorloopt in 2024 geldt opnieuw het eigen risico. Het kan dus zijn dat je eigen risico twee maal wordt verbruikt.

Hieronder vind je de tarieven van een vrijgevestigd psychiater in het Zorg Prestatie Model 2023 op een rijtje gezet. Nogmaals, afhankelijk van je basisverzekering wordt tot 100% van deze tarieven vergoed.

Duur (min) Behandeling

Laag tarief

Behandeling

Hoog tarief

Diagnostiek

Laag tarief

Diagnostiek

Hoog tarief

0-15 70,89 88,70 86,28 109,63
15-30 121,17 148,89 143,84 177,94
30-45 172,17 210,66 201,28 247,32
45-60 203,59 250,71 229,67 284,62
60-75 250,42 308,61 279,57 346,76

De overheid heeft voor psychiaters twee verschillende sets tarieven opgesteld. Het ‘hoge tarief’ en het ‘lage tarief’. Helaas zijn de richtlijnen van de overheid niet eenduidig wanneer het ‘lage’ of het ‘hoge’ tarief dient te worden gerekend. Door psychiaters zijn inmiddels criteria (link naar criteria ZGP) voorgesteld aan de hand waarvan kan worden bepaald of het hoge of het lage tarief kan worden gerekend. Het hoge tarief is o.m. van toepassing bij medicamenteuze behandeling in combinatie met psychotherapeutische gesprekken.

Vergoeding 2023

Ik heb voor 2023 contracten met DSW, Eno, Zorg en Zekerheid, Menzis en Caresq afgesloten.  De overige verzekeraars heb ik geen contract mee. Dan kun je zelf het verschil betalen of een polis zoeken die 100% vergoed bij niet-gecontracteerde GGZ zorg. Voor vergoeding in de GGZ is alleen je basisverzekering relevant. Een aanvullende verzekering dekt geen GGZ.

Hieronder vind je een overzicht van polissen die de behandeling 100% blijven vergoeden. Let op! Sommige verzekeraars (zoals CZ) schenden de privacy van patiënten door voorafgaand informatie te eisen zoals behandelplan en offerte, voordat ze goedkeuring verlenen.

 

Zorgverzekeraar Type polis Premie in 2022 Premie in 2023
a.s.r. Eigen Keuze Restitutie € 152,90 € 156,50
Aevitae Restitutie € 141,95 € 149,95
CZ Zorgkeuzepolis Restitutie € 145,25 € 149,00
FBTO Restitutie € 132,95 Verdwijnt
IZA Eigen Keuze Restitutie € 138,55 Verdwijnt
IZZ Restitutie € 142,40 Verdwijnt
Menzis Basis Vrij Restitutie € 143,75 € 152,75
PMA Restitutie € 143,75 Verdwijnt
Stad Holland Restitutie € 133,00 € 140,75
United Consumers (VGZ) Restitutie € 142,40 Verdwijnt
Univé Zorg Vrij Polis Restitutie € 143,89 Verdwijnt
VGZ Eigen Keuze Restitutie € 142,40 Verdwijnt
ZEKUR Restitutie € 136,70 Verdwijnt
Zilveren Kruis Basis Exclusief Restitutie € 143,95 € 152,75
Zorgverzekeraar UMC Restitutie € 138,34 Verdwijnt

Bron

Om je rekening te kunnen declareren bij de zorgverzekeraar moet er voldaan worden aan een aantal eisen. Zo moet er voorafgaand aan de behandeling een verwijsbrief van je huisarts zijn en er moet sprake zijn van een DSM 5 classificatie die in aanmerking komt voor vergoeding.

Zorg Prestatie Model

Per 1 januari 2022 wordt de bekostiging van de zorg binnen de GGZ in Nederland via het Zorgprestatiemodel (ZPM) geregeld. Alle tarieven en procedures van het Zorgprestatiemodel zijn door de overheid vastgesteld. In het Zorgprestatiemodel worden alle afzonderlijke prestaties (zoals een intakegesprek, behandelsessie of telefonisch/mail contact) apart in rekening gebracht. De prestaties gaan om direct contact met de patient zoals een face-to-face contact, beeldbellen, telefonisch contact, chatcontact of mailcontact. Binnen mijn praktijk wordt uitgegaan van ‘planning is realisatie’, wat inhoudt dat er bij het declareren van een prestatie wordt uitgegaan van de tijd die vooraf voor jou is ingepland; ook als het gesprek in de praktijk iets langer of korter heeft geduurd. 

Wanneer krijg ik een rekening?

Je ontvangt maandelijks een factuur voor de behandeling die we in de voorgaande maand hebben verzorgd. De eerder genoemde consulten zie je terug op de factuur. Deze factuur dien je binnen 10 werkdagen te betalen aan de praktijk.

No show beleid/afzeggen

Er moet één werkdag (tenminste 24 uur, het weekend niet meegerekend) voor de dag van de afspraak worden afgezegd. Wordt een afspraak niet of binnen 24 uur voor de afspraak afgezegd dan wordt er een rekening gestuurd van 75 euro. De vrijgehouden tijd wordt immers niet vergoed door de verzekering en voor mij is het te kort dag om een andere afspraak in te plannen. Deze rekening kun je niet declareren bij de zorgverzekering.